På Svenska

VÄLKOMMEN TILL VÅR WEBSIDAN !

Mellersta Österbottens Ryggföreningen rf. grundades i Karleby 12.12.1992 till samarbetsorgan för ryggsjuka och deras anhöriga. Verksamhetsområde är hela Österbotten.

Föreningens syfte är att befrämja de ryggsjukas vård och rehabilitering, skola, informera och idka publikationsverksamhet samt samarbeta med myndigheter och olika organisationer, vilkas verksamhet riktar sig mot de ryggsjukas bästa. Vi är medlem i Finlands Ryggförbund och vi har ett gott samarbete med förbundet.

Ryggförbundets medlemsavgift är i år 17 euro. De som har betalat medlemsavgiften får fyra gånger i året Nikama-tidningen, kom alltså ihåg att betala din medlemsavgift id tid och du är säker på att få Nikama-tidningen utan avbrott.

Också under detta år ordnar vi gemensamma medlemskvällar och alla medlemmar är välkomna till gemensam trevlig samvaro.